Witold-K Muzeum Uniwersyteckie w Toruniu

Witold-K na wystawie „20 lat Muzeum Uniwersyteckiego w Toruniu”

Wystawa na 20-lecie Muzeum Uniwersyteckiego prezentuje ponad 100 prac kilkudziesięciu artystów z kolekcji własnej, liczącej dziś ponad 25 tys. obiektów. Wstęp do ekspozycji stanowią obrazy na stałe wiszące na ścianach klatki schodowej prowadzącej do sal muzealnych: Stanisława Frenkla, Zygmunta Turkiewicza i Marka Żuławskiego. Główną część rocznicowej ekspozycji zajmuje ponad 30 prac Halimy Nałęcz, pokazywanych już kiedyś w Muzeum, a także w Wilnie i Londynie. W amfiladzie sal muzealnych prezentujemy najciekawsze i najcenniejsze oleje, tempery, gwasze, rzeźby, grafiki, rysunki i szkice: Jankiela Adlera (Niemcy, Anglia), Janiny Baranowskiej (Anglia), Ryszarda Bilana (Izrael, Francja), Mariana Bohusza-Szyszko (Anglia), Andrzeja M. Borkowskiego (Anglia), Konstantego Brandla (Francja), Józefa Czapskiego (Francja), Henryka Gotliba (Anglia), Józefa Hermana (Anglia), Witolda Kaczanowskiego (USA), Tadeusza Kopera (Anglia, Włochy), Adama Kossowskiego (Anglia), Mariana Kościałkowskiego (Anglia, Włochy), Mariana Kratochwila (Anglia), Hilarego Krzysztofiaka (Niemcy, USA), Mieczysława Janikowskiego (Francja), Jana Lebensteina (Francja), Janiny Luterek (Szwecja, Francja), Bronki Michałowskiej (Kanada), Meli Muter (Francja), Marka Oberlandera (Szwecja, Francja), Leona Piesowockiego (Anglia, Niemcy, Francja), Zdzisława Ruszkowskiego (Anglia), Stanisława Szukalskiego (USA), Franciszki Themerson (Anglia) i Aleksandra Wernera (Anglia).

Prezentując cenne skarby z własnej kolekcji, Muzeum Uniwersyteckie pamięta i dziękuję: Liane i Davidowi Aukinom, Ryszardowi Bilanowi, Andrzejowi M. Borkowskiemu, Anne Dockery, Wacławowi Iwaniukowi, Witoldowi Kaczanowskiemu, Paulinie Kępińskiej, Stefanii Kossowskiej, Andrzejowi Kościałkowskiemu, Jarosławowi Koźmińskiemu, Witoldowi Leitgeberowi, Wojciechowi Luterkowi, Bronce Michałowskiej, Halinie Milne, Krystynie Miłotworskiej, Halimie Nałęcz, Krystynie Oberlander, Leonowi Piesowockiemu, Jerzemu Pietrkiewiczowi, Romanowi Romanowiczowi, Cicely Saunders, Oldze Scherer, Aleksandrowi Wernerowi i Maryli Żuławskiej za dary, życzliwość, zaufanie i wspaniałomyślność. Bez ich pomocy obrazy te, rzeźby, grafiki i rysunki nie trafiłyby do Muzeum.

Źródło: muzeum.umk.pl